20.10.2022 Erakorralisel üldkoosolekul muudeti Afaasialiidu põhikirja.


20. oktoobril toimus Eesti Afaasialiidu erakorraline üldkoosolek.

Koosolek kutsuti kokku selleks, et muuta põhikirja punkti nr 35.

Varasemalt oli punkt 35.: „Juhatuse esimehel on õigus esindada EAL-i kõikides õigustoimingutes ainuisikuliselt. Teistel juhatuse liikmetel on õigus esindada EAL-i kõikides õigustoimingutes ühiselt teise juhatuse liikmega.“

See piirab juhatuse töövõimet ja koondab ülesanded liiast ühele inimesele. Oluline oleks, et kõikidel juhatuse liikmetel oleks võrdne vastutus ja õigus esindada Afaasialiitu. Vastutuse jagamine võimaldab ülesandeid hajutada ja sellega töökoormust ühtlustada. Töökoormuse ühtlustamine tõstaks kokkuvõttes Eesti Afaasialiidu juhatuse töövõimet ja mobiilsust, võimalusi efektiivsemalt oma eesmärke täita ning ülesandeid ellu viia.

Põhikirja punkti nr 35 uue sõnastuse konsensuslik ettepanek: „Juhatuse liikmetel on võrdne õigus esindada  EAL-i kõikides õigustoimingutes“ võeti vastu ühehäälselt.

Kes tahab 20.10 üldkoosoleku protokolliga tutvuda, saab seda teha siin.

Muudetud põhikirja saab lugeda siit.