PERH projekt “Insuldipatsiendi ühtse raviteekonna pilootprojekt” koostööpartnerina, september 2020 – detsember 2021

Pesarimajapoolne eesmärk:  insulti põdenud inimestele ja pereliikmetele programmipõhise kohanemisteenuse pakkumine. Afaasiaga inimeste ja nende perede nõustamine, taastumis- ja kohanemisteekonna koordineerimine.

koordinaator: Külli Roht

Projekti “Afaasiaga inimeste ja perede ühiskonda kaasamise
meetmete arendamine”   Jaanuar – detsember 2020

projektijuht Külli Roht

Käesoleva projekti eesmärk on tagada afaasiaga inimestele ja nende pereliikmetele individuaalset eripära ja vajadusi arvestav tugi võimalikult iseseisva toimetuleku saavutamiseks. Sobivate teenuste toel saab enamasti taastada afaasiaga inimese iseseisvuse ja perede normaalse elurütmi

Teenuse erilisus ja suur tugevus seisneb ühelt poolt selles, et kõik kohanemise ja kommunikatsiooni taastamise tegevused on tihedalt seotud täiesti reaalsete, tavaliste igapäevaste toimingutega nii kodusarnases keskkonnas kui vastavalt vajadusele avatud ühiskonnas; teiselt poolt selles, et afaasiaga inimeste kommunikatsiooni taastavad ja alternatiivseid suhtlemisviise õpetavad tippspetsialistid– täiskasvanutega töötamisele spetsialiseerunud logopeedid, füsioterapeut või tegevusterapeut ning loov- ja huvitegevuste juhendajad.

 

AFAASIAGA INIMESTE TOIMETULEKUÕPE 2019

projektijuht Raili Vaidlo

Kui teie või Te pereliige saab insuldi ja afaasia, vajate olukorraga kohanemiseks ja pere toimetuleku taastamiseks informatsioon
ning abi. Eesti Afaasialiidu taastuskodus pakutakse käesoleva projekti raames teile logopeedide ja teiste taastusmeeskonna
spetsialistide poolt nii individuaalset nõustamist, igakülgset juhendamist kui osalemist toimetulekuõppe ja huvitegevuste
grupitegevustes. Töö toimub tavakodulaadses keskkonnas ja tugineb iga osaleja individuaalsele olukorra lahendamisele.

 

Kohanemisteenus afaasiaga inimestele

Käesoleva aasta augustist kuni aasta lõpuni rakendub Eesti Afaasialiidu taastuskodus hasartmängumaksu tulust rahastatud projekt. Projekti eesmärk on väljendunud afaasiaga inimeste  aktiviseerivate tegevuste abil tõsta sihtgrupi iseseisvust ja parandada afaasiaga inimeste perede toimetulekut ja elukvaliteeti, töötamise jätkamist vähendades hoolduskoormust peres, vältides vajadust hooldekodusse suunduda.

Projekti sihtrühmaks on peaaju ja kõnekahjustusega inimesed (diagnoosid: afaasia, düsartria, apraxia) ja nende pereliikmed.

Projekti käigus valmistatakse ette ja pakutakse kahele grupile afaasiaga inimestele ja nende pereliikmetele suunatud kohanemisteenust, mis aitab suurendada sihtgrupi toimetulekuoskusi ning parandada afaasiaga inimeste kommunikatsioonivõime

 

Projekti “Afaasiaga inimeste ja perede ühiskonda kaasamise
meetmete arendamine”

Afaasiaga inimesed ja pereliikmed läbivad toimetulekuõppe kuunädalase tsükli. Igale osalejale seatakse  individuaalsed eesmärgid ja tegevuskava. Grupis on 8 – 12 inimest kellega töötavad logopeedid, tegevusterapeut, füsioterapeut.

 

Terapeutiline loovtöö KERAAMIKA

Igal kolmapäeval ja neljapäeval saavad afaasiaga inimesed töötada 4 – 6  liikmelistes gruppides keraamikatöökojas, kus nelid juhendab kerammik Anu.

 

2020 aasta septembrist sai rahastuse PERHI projekt: Insuldijärgne tugiprogramm

Selles projektis osaleb Afaasialiit partnerina