Daily Archives: 20. okt. 2022


20. oktoobril toimus Eesti Afaasialiidu erakorraline üldkoosolek. Koosolek kutsuti kokku selleks, et muuta põhikirja punkti nr 35. Varasemalt oli punkt 35.: „Juhatuse esimehel on õigus esindada EAL-i kõikides õigustoimingutes ainuisikuliselt. Teistel juhatuse liikmetel on õigus esindada EAL-i kõikides õigustoimingutes ühiselt teise juhatuse liikmega.“ See piirab juhatuse töövõimet ja koondab ülesanded […]

20.10.2022 Erakorralisel üldkoosolekul muudeti Afaasialiidu põhikirja.