EESTI AFAASIALIIDU ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK 20.oktoobril kell 12.30


Eesti Afaasialiidu üldkoosolek

Pesarimajas, Kase 25A, Tallinn

Päevakord:

  1. Põhikirja muutmine.
    1. praegune põhikirja punkt nr 35:     Juhatuse esimehel on õigus esindada Eesti Afaasialiitu (EAL) kõikides õigustoimingutes ainuisikuliselt. Teistel juhatuse liikmetel on õigus esindada EAL-i kõikides õigustoimingutes ühiselt teise juhatuse liikmega.
    2. Uus versioon põhikirja punktile nr 35; Juhatuse liikmed esindadavad Eesti Afaasialiitu (EAL) kõokides õigustoimingutes.
  2. Revisjonikomisjoni valimine
  3. Jooksvad küsimused