Daily Archives: 6. juuni 2024


Traditsiooniliselt oleme suve alguses kokku tulnud selleks, et seltskonda  nautides möödunud aastale tagasi vaadata. Ootame kõiki Afaasialiidu liikmeid 13. juunil kl 11.00, Kase 25a Pesarimajas, et kinnitada majandusaasta aruanne. Aastakoosolekul teeme ülevaate toimunud tegevustest. Lisaks soovime ühe päevakorrapunktina arutleda Afaasialiidu liikmemaksu kogumise ja suuruse üle. Siiani on liikmemaks olnud vabatahtlik. […]

Aastakoosolek