Aastakoosolek


aastakoosolek

Traditsiooniliselt oleme suve alguses kokku tulnud selleks, et seltskonda  nautides möödunud aastale tagasi vaadata. Ootame kõiki Afaasialiidu liikmeid 13. juunil kl 11.00, Kase 25a Pesarimajas, et kinnitada majandusaasta aruanne. Aastakoosolekul teeme ülevaate toimunud tegevustest.

Lisaks soovime ühe päevakorrapunktina arutleda Afaasialiidu liikmemaksu kogumise ja suuruse üle. Siiani on liikmemaks olnud vabatahtlik. Kindlaksmääratud suurust pole varasemalt polnud, on olnud 2€ – 5€/aastas. Juhatuse koosolekul otsustasime, et see võiks olla  5€/aastas kõigile.
Millal on liikmemaksu maksmise tähtaeg? Aastakoosoleku toimumise päev.
Liikmemaksu maksmise kohustus? Ettepanek, jätta see vabatahtlikuks, kuid Afaasialiidul puudub kohustus edastada infot neile, kes pole mitu aastat meie tegevuse vastu huvi tundnud.
Liikmemaksu suuruse ja tasumise üle hääletame järgmisel nädalal aastakoosolekul. Lisan juurde ka päevakorra:

1. 2023.a majandusaasta aruanne
2. Liikmemaksud
3. Jooksvad küsimused

Oma tulekust anna palun Railile teada telefonitsi või meilitsi 10. juuniks.