Daily Archives: 29. okt. 2020


Eesti Afaasialiidi taastuskodu Pesarimaja on kaasatud partnerina Põhja-Eesti regionaalhaigla projekti, mille eesmärgiks on toetada insulti saanud inimesi ja nende lähedasi taastumisel, tavaellu tagasi pöördumisel. https://etv.err.ee/1152416/uleilmne-insuldipaev

ÜLEILMNE INSULDI PÄEV!