9. juunil kell 11 – 14 EESTI AFAASIALIIDU ÜLDKOOSOLEK


EESTI AFAASIALIIDU ÜLDKOOSOLEKU

Päevakord:

  • majandusaasta 2021 aruanne
  • juhatuse valimised
  • tegevused 2022 – 2023
  • töörühmade moodustamine
  • Afaasialiidu 30-nda hooaja lõpetamie, aiapidu