Afaasia on kõnekahjustus, mis oluliselt piirab inimeste normaalset osalemist ühiskonnas – seda aga just siis kui kaaskodanikud ei tea piisavalt hästi, mis afaasia on ja kuidas afaasiaga inimestega suhelda. Kahjuks peame sedakorda afaasiat tutvustama negatiivse näite varal. Lugege  Jaani lugu 

JUUNI ON RAHVUSVAHELINE AFAASIA TEADLIKKUSTAMINE KUU