JUUNI ON RAHVUSVAHELINE AFAASIA TEADLIKKUSTAMINE KUU


Afaasia on kõnekahjustus, mis oluliselt piirab inimeste normaalset osalemist ühiskonnas – seda aga just siis kui kaaskodanikud ei tea piisavalt hästi, mis afaasia on ja kuidas afaasiaga inimestega suhelda. Kahjuks peame sedakorda afaasiat tutvustama negatiivse näite varal. Lugege  Jaani lugu