“Pesarimaja” on Eesti Afaasialiidule kuuluv peaaju-ja või kõnekhajustusega inimeste taastuskodu.
Taastuskodu saamise eest oleme suure tänu võlgu hr. Evald Pesarile.

Pesarimaja on sisustatud peaaju ja/või kõnekahjustustega inimeste sotsiaalse rehabilitatsiooni asutuseks, kus toimuvad järgmised tegevused:

pesarimaja• peaaju ja/või kõnekahjustusega inimeste nõustamine
• perede nõustamine
• afaasiaga inimestega kokkupuutuvate spetsialistide nõustamine
• individuaalne tegevuste juhendamine
• töötamine või ravitöö töökodades, aias.
• Afaasiaga inimeste eneseabigruppide tegevused
• Afaasiaga inimeste suhtlemistunnid
• Eesti Afaasialiidu liikmete regulaarse tegevuse , suhtlemise, info saamise ja jagamise paik

Pesarimaja kompleksi moodustavad kaks eraannetuse teel saadud eramaja Tallinnas Maarjamäel. Mõlemad majad on kohandatud tööks just antud sihtrühmaga.