Insuldi järgselt on oluline võimalikult kiiresti saada ravile, seda reeglina haiglasse.

See, kui kaua ta saab olla haiglas ravil, sõltub eeskätt haige seisundist, insuldi ulatusest, kahjustuse iseloomust ja piirkonnast.

Tavaline on, et esmast INTENSIIVRAVIi rakendatakse kuni 24 päeva eesmärgiga seisund stabiliseerida. Selles perioodis kannab ravikulud Haigekassa.

Vajadusel saab ravi jätkata kuni 60 päeva JÄRELRAVIS. Seda rakendatakse enamasti siis, kui seisund on veel kojuminemiseks kriitiline, näiteks, kui on inimesel neelamisraskused, või muud elulised näidustused. Ka selle ravi kulud kannab 100% Haigekassa.

Esimese haigestumisjärgse 6 kuu jooksul võib inimene minna ka kuni 21 päevaks TAASTUSRAVILE ja sedagi haigekassa kulul juhul kui taastusarst ja ravimeeskond peavad seda meedet vajalikuks.

6  kuu jooksul , juhul kui on funktsioone (näiteks liikumist, kõnet, neelamist)  tarvis taastada saab perearst saata haige veel 14 päevaks TAASTUSRAVILE . Ravi toimub haigekassa kulul. .

Pärast 6 kuu möödumist haigestumisest loetaks haigust juba  krooniliseks ja siis saab perearst saata haige funktsioone taastavale TAASTUSRAVILE korraga 10 päevaks. Selle ravi eest peab patsient ise maksma 20% ravipäevamaksumusest, see on  11€ ja 40 senti. Ravile saabumise ja lahkumise päevad loetakse üheks päevaks.

Kui haigele jääb püsivaid kahjustusi, siis saab ta taotleda PUUDE EKSPERTIISI. Selleks tuleb ekspertiisiavaldus saata Sotsiaalkindlustuametile, Selle kohta, kuidas see käib, saab lugeda Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/puuetega-inimestele/

Kui puue on määratud, siis on võimalik sama Sotsiaalkindlustusameti kaudu taotleda REHABILITATSIOONITEENUSELE saatmist. Sellekohane kord on praegu uuest aastast just muutumas. Soovitame jälgida juhiseid http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/rehabilitatsiooniteenus-5/ või võtke info saamiseks ühendust Eesti Afaasialiiduga.