Kui tekib insult, on oluline kiiresti saada arstiabi – helistage 112, kutsuge kiirebi!

Kuue kuu jooksul pärast insulti kannab 18 päeva taastusravikulud Haigekassa. Edaspisi on võimalik saada perearsti saatekirja alusel taastusravi korraga 10 päeva. Patsiendi omaosalus taastusravis on 9,4 eurot päevas.

Taastusravi haiglad, kus on tööl logopeedid ja kus on võimalik saada kõneravi:

Ida-Tallinna Keskhaigla Magdalena majas

Lääne Tallinna Keskhaigla Neuroloogia osakonnas (Meremeeste Haiglas)

Keila Haiglas

Tartu Ülikooli Neuroloogia Kliinikus

Rakvere Haiglas

Võru Haiglas

Viljandi Haiglas

Vaiga Haiglas

Põlva Haiglas

Pärnu Haiglas

Paide Haiglas

Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsionikeskuses

Viimsis, Fertilitase Haiglas

REHABILITATSIOON

Insult on tõsine haigus ja selle ravi ei lõpe sageli tervistumisega. Võimalikult iseseisva toimetulekuelukvaliteedi, aktiivsema ühiskonnas osalemise, perekonna parema toimimise saavutamiseks on võimalik taotleda riiklkku rehabilitatsiooni. Selleks tuleb esitada taotlus Sotsiaalkindlustusametile ekspertiisi taotlus puude tuvastamiseks, tööealistel inimestel ka töövõimetusprotsendi määramiseks.

Puudega inimestel tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile taotlus rehabilitatsiooniteenusele saatmiseks.

Rehabilitatsiooni taotluses tuleb kindlasti läbi mõelda, mida tahate oma elusituatsioonis parandada või muuta.

Täpsemalt rehabilitatsiooni, selle taotlemise, puudeekspertiisi ja töövõimetuse määramise kohta saate lugeda Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.ensib.ee. Ühtlasi on sellel kodulehel ka blanketid, mis taotlusteks täita tuleb.

KOHALIKU OMAVALITSUSE ABI

Abivahendi kaardi saamiseks, hooldaja määramiseks, transpordiabi saamiseks ja mitmesuguse abi kohta informatsiooni saamiseks päärduge OMA KOHALIKU OMAVALITSUSE SOTSIAALTÖÖTAJA POOLE!