Eesti logopeedide meeskonna (Lea Kübar, Annika Suurküla, Külli Roht, Juta Kits, Saima Salomon, Aaro Nursi) ja IT firma Cognuse koostööna on valminud eestikeelsed internetipõhised harjutused insuldi (vms ajukahjustuse) tõttu kõne kaotanud inimeste kõne taastamiseks.

Keskkond asub aadressil www.koneravi.ee

Sealt leiab 20 eestikeelset moodulit kõne taastamiseks. 20 erinevas moodulis on kokku üle 500 harjutuse nt pildi järgi sõna/lause nimetamine ja kordamine, kuuldud sõna/lause seostamine pildiga, sõnade meeldejätmine, abstraktsete sõnade seostamine, pildi ja heli järgi trükkimine, teksti taastamine piltide abil jt. Sõnade ja harjutuste valikul lähtusid logopeedid oma praktilistest kogemustest patsientidega.

Materjal sobib inimestele, kellel on arvuti kasutamine jõukohane. Kõneteraapia harjutuste eesmärgiks on ühelt poolt vähendada logopeedi juures harjutuste rutiinset sooritamist, teiselt poolt tuua kõne arendamine nö koju kätte. Paljudel klientidel ongi just raskuseks iganädalane logopeedi juurde käimine ning seetõttu jääb kõne taastamine kahjuks pooleli. Antud keskkonna kasutamist on hea alustada logopeedi juhendamisel, kes valib sobivad harjutused, koos õpitakse harjutusi kasutama ning klient saab kodus rutiinset harjutamist jätkata. Iga keskkonna kasutaja saab oma konto, kus tema tulemused salvestatakse.

Kõnet taastavad harjutused on pidevalt täiendamisel ning nii sõnavara maht kui harjutuste hulk suureneb. Harjutuste keskkonna kasutamine on 1 kuu tasuta, hiljem saab jätkata seda kuutasu põhjal. Tasuta variandi puhul on võimalik igas moodulis harjutada teatud arv kordi ning peab mooduli uuesti avama. Tasulise variandi puhul saab harjutada igas moodulis harjutusi piiramatult.