Eesti Afaasialiit on kône- ja peaajukahjustusega inimesi vabal algatusel ja vôrdsetel alustel ühendav üle-Eestiline  ühendus, mis on loodud 16.aprillil 1993 aastal.

Eesti Afaasialiit töötab lähtudes Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.

organisatsioonist* Afaasialiit ühendab üle 300 üksikliikme.  Liitu kuuluvad  afaasiaga inimesed, afaasiaga inimeste pereliikmed ja lähedased,  ravi, rehabilitatsiooni või hoolekandega seotud inimesed, aga ka teised Afaasialiidu heast käekäigust huvitatud inimesed.

* Afaasiliidu allorganisatsioonid tegutsevad Tallinnas, Tartus, Haapsalus, Pärnus, Rakveres, Võrus, Põlvas, Paides.

* Afaasialiit korraldab regulaarselt tegevusi oma liikmetele: üle nädala toimuvad suhtlemisklubid Pesarimajas,
keskmiselt kord kuus tugipunktides, Toimuvad aiapeod ja talgud taastuskodus Pesarimaja, Aasatapäevaüritus, aastalõpu või Jõuluüritus jne

* Osaleme rahvusvahelise katusorganisatsioon A.I.A – Aphasia International Association tegevustes

* esindame afaasia ja teiste kõnekahjustustega inimesi nende huvide kaitsel Eestis ja rahvusvahelises tegevuses.

* Afaasialiitu saab astuda avalduse alusel. Liikmemaks Afaasialiidu mittetöötavatele liikmetele 2
€ aastas. Meie tööl käivatelt liikmetelt ootame osalustasu 4 € aastas.