Afaasiaga inimeste suhtlemistunnid ehk „AFAASIAKLUBI“ toimuvad Tallinnas Pesarimajas, Kase 25a 2 korda kuus neljapäeviti kella 11 – 14.

„Afaasiaklubid“ toimuvad logopeedide juhendamisel nõnda, et kõnekahjustusega inimestele tagatakse jagatavast infost arusaamine, samuti aidatakse inimestel oma soove ja mõtteid, tekkivaid küsimusi teistele arusaadavaks teha.

afaasiaklubiLisaks igapäevasele suhtlemisele, uudiste edastamisele, päevateemadel vestlemisele on igas „Afaasiaklubis“ ka kindel teema.

„Afaasiaklubides“ osalejad on saavad ise esitada teemasid, mille kohta tahaksid tunnis teavet saada.

„Afaasiaklubides“ võivad osaleda afaasiaga inimeste pereliikmed, sõbrad, kaaslased

Nagu igas õiges klubis, tähistatakse ka „Afaasiaklubides“ üldisi tähtpäevi, liikmete tähtsündmusi, võetakse huvitavaid külalisi vastu, juuakse kohvi/teed ning süüakse kohvikõrvast.

Palun jälgige Afaasialiidu kodulehel suhtlemistundide e. „Afaasialkubi“ temaatilist kalendrit.

„Afaasiaklubi“ omaosalusmaks on 1€ kord

Afaasiaklubide teemadega saab tutvuda tegevuste kalendris