Afaasialiidus alustab 16. veebruaril tööd uus kohanemisteenuse grupp, mille eesmärgiks on väljendunud afaasiaga inimeste päevahoiu ja aktiviseerivate tegevuste abil tõsta osalejate iseseisvust ja parandada afaasiaga inimeste perede toimetulekut ja elukvaliteeti.

Kohanemisteenuse käigus pakutakse sihtgrupile võimalust õppida hindama ja aktsepteerima oma seisundit ning perspektiivi. Lisaks aidatakse osalejatel leida viise, kuidas allesjäänud võimeid kasutada, kompenseerida puudujääke ning alternatiivseid võimalusi suhtlemiseks.

Kohanemisteenuse grupp käib koos alates veebruarist kuni juunini. Teenust osutatakse sagedusega 1 kord nädalas, kokku 18 päeva. Grupi suuruseks on kuni 8 inimest.

Kohanemisteenus viiakse läbi Maarjamäel asuvas peaaju ja kõnekahjustusega inimeste taastuskodus Pesarimaja.

Teenuse erilisus ja suur tugevus seisneb ühelt poolt selles, et kõik kohanemise ja kommunikatsiooni taastamise tegevused on tihedalt seotud täiesti reaalsete, tavaliste igapäevaste toimingutega nii kodusarnases keskkonnas kui vastavalt vajadusele avatud ühiskonnas; teiselt poolt selles, et afaasiaga inimeste kommunikatsiooni taastavad ja alternatiivseid suhtlemisviise õpetavad tippspetsialistid– täiskasvanutega töötamisele spetsialiseerunud logopeedid.
Kohanemisteenuse jooksul tegelevad afaasiaga inimestega erinevad valdkonna spetsialistid- logopeed vajadusel ka füsioterapeut, tegevusterapeut. Lisaks on ette nähtud terapeutilised tegevused tegevusjuhendaja eestvedamisel käsitöökojas, õppetubades ja aias.

Kõik tegevused planeeritakse lähtuvalt grupis osalevate klientide individuaalsetest võimetest ja vajadustest, soodustades igapäevast toimetulekut – näiteks enese eest hoolitsemist, kodu eest hoolitsemist, toiduvalmistamist, loovat tegevust, avatud ühiskonnas teenuste tarbimist jms. Kõik need toimingud seotakse alati nende tegevuste sooritamiseks vajaliku kommunikatsiooni taastamise või alternatiivse kommunikatsiooni arendamisega. Ühtlasi tagatakse vajaliku päevakohase informatsiooni edastamine ja vastuvõtmine.

Tegevused on planeeritud ühelt poolt tõstma klientide toimetulekut kõikides võimalikes igapäevatoimingutes tagamaks iseseisvumist kodus, pereliikmete usaldus jätta kliente omapead koju või võimaldama neil vabalt tegutseda väljaspool kodu hoolimata kõnepuudest, teiselt poolt motiveerida tegutsema uute oskuste kujundamiseks, tulemusliku tööga innustama inimesi ennast teostama, sealjuures suhtlema.

Teenuse osutamise päeva alguses ja lõpus on võimalik klientide pereliikmetel saada spetsialistidelt individuaalset nõustamist afaasiaga inimeste toimetuleku igakülgseks toetamiseks.

Teenusele registreerimine ja lisainfo kuni 10.veebruarini 2017:
Külli Roht, tel: 55663494 e-post: roht@afaasia.ee

Kohanemisteenuse läbiviimist rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Tegevust alustab kohanemisteenuse grupp