Kohanemisteenus afaasiaga inimestele

Projekti eesmärk on väljendunud afaasiaga inimeste päevahoiu ja aktiviseerivate tegevuste abil tõsta sihtgrupi iseseisvust ja parandada afaasiaga inimeste perede toimetulekut ja elukvaliteeti, töötamise jätkamist vähendades hoolduskoormust peres, vältides vajadust hooldekodusse suunduda.

Projekti sihtrühmaks on peaaju ja kõnekahjustusega inimesed (diagnoosid: afaasia, düsartria, apraxia) ja nende pereliikmed.

Projekti käigus valmistatakse ette ja pakutakse kahele grupile afaasiaga inimestele ja nende pereliikmetele suunatud kohanemisteenust, mis aitab suurendada sihtgrupi toimetulekuoskusi ning parandada afaasiaga inimeste kommunikatsioonivõimet.

Projekti käigus saab teenust 16-20 afaasiaga inimest, pereliikmete arv, kes projekti käigus saab nõustamist on kuni 30 inimest.

Lisaks antakse välja teenust tutvustav infovoldik ning viiakse läbi 2 seminari avalikkusele tutvustamaks teenuse olemust.

Projekt viiakse ellu ajavahemikul 01.09.2016 – 31.12.2017.

Projektitoetuse summa on 19 999,51 eur .

Projekti trükised:

Eesti_Afaasialiit_voldik_2016

Eesti Afaasialiit_afaasiaga_inimeste_kohanemisteenuse_infoleht

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lisainfo:
Tauno Asuja
projektijuht
58 860 700
tauno@samm.ee

kysk-logo