Kohanemisteenus afaasiaga inimestele

Käesoleva aasta augustist kuni aasta lõpuni rakendub Eesti Afaasialiidu taastuskodus hasartmängumaksu tulust rahastatud projekt. Projekti eesmärk on väljendunud afaasiaga inimeste  aktiviseerivate tegevuste abil tõsta sihtgrupi iseseisvust ja parandada afaasiaga inimeste perede toimetulekut ja elukvaliteeti, töötamise jätkamist vähendades hoolduskoormust peres, vältides vajadust hooldekodusse suunduda.

Projekti sihtrühmaks on peaaju ja kõnekahjustusega inimesed (diagnoosid: afaasia, düsartria, apraxia) ja nende pereliikmed.

Projekti käigus valmistatakse ette ja pakutakse kahele grupile afaasiaga inimestele ja nende pereliikmetele suunatud kohanemisteenust, mis aitab suurendada sihtgrupi toimetulekuoskusi ning parandada afaasiaga inimeste kommunikatsioonivõime