Eesti Afaasialiit kutsub afaasiaga inimeste lähedasi ja valdkonnas tegelevaid spetsialiste 6. detsembril kell 14 osalema seminaril, kus anname ülevaate Eesti Afaasialiidu tegevustest, räägime täpsemalt liidu poolt pakutavast kohanemisteenusest afaasiaga inimestele ja jagame soovitusi, kuidas toetada afaasiaga inimesi ja nende lähedasi.

Päevakava:
14.00 Kogunemine, tervituskohv

14.20 Ülevaade projektist ja selle elluviimisest, projektijuht Tauno Asuja

14.40 Afaasiaga inimeste sihtgrupi eripära ja vajaduste tutvustus, afaasiaga inimestele osutatud kohanemisteenuse ja teiste võimalike ning vajalike teenuste tutvustused, Taastuskoja Pesarimaja programmijuht Külli Roht

15.10 Kohanemisteenusel osaleja, lähedase ja spetsialisti tagasiside teenusele
Toimetuleku taastamisprogrammi logopeed Raili Vaidlo

15.20 Arutelu, ettepanekud, lahendamist vajavad küsimused

Infoseminar toimub Eesti Puuetega Inimeste Kojas, Toompuiestee 10, Tallinn.

Seminarile registreerimine kuni 30. novembrini aadressil: http://bit.ly/2hq09zr

Lisainfo:
Tauno Asuja, projektijuht, tel: 58 860 700, e-post: tauno@afaasia.ee
Külli Roht, projekti teenuse arenduse koordinaator, tel: 55 663 494, e-post: info@afaasia.ee

Infoseminar toimub projekti „Kohanemisteenus afaasiaga inimestele“ raames, mida rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Kutse projekti „Kohanemisteenus afaasiaga inimestele“ lõpuseminarile 6. detsembril