1. septembril 2016 käivitus Afaasialiidul siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatud projekt, mille eesmärgiks on väljendunud afaasiaga inimeste päevahoiu ja aktiviseerivate tegevuste abil tõsta sihtgrupi iseseisvust ja parandada afaasiaga inimeste perede toimetulekut ja elukvaliteeti, töötamise jätkamist vähendades hoolduskoormust peres, vältides vajadust hooldekodusse suunduda.

Projekti käigus valmistatakse ette ja pakutakse kahele grupile afaasiaga inimestele ja nende pereliikmetele suunatud kohanemisteenust, mis aitab suurendada sihtgrupi toimetulekuoskusi ning parandada afaasiaga inimeste kommunikatsioonivõimet.

KOHANEMISTEENUS AFAASIAGA INIMESTELE