KOHANEMISTEENUS AFAASIAGA INIMESTELE 

1. septembril 2016 käivitus Afaasialiidul siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatud projekt, mille eesmärgiks on väljendunud afaasiaga inimeste päevahoiu ja aktiviseerivate tegevuste abil tõsta sihtgrupi iseseisvust ja parandada afaasiaga inimeste perede toimetulekut ja elukvaliteeti, töötamise jätkamist vähendades hoolduskoormust peres, vältides